Tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Autotähti Oy
Y-tunnus: 2825998-9
Osoite: Autotähti Oy, Tuulihaukantie 9, 28200 Pori

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pasi Hiltunen
info@autotahti.fi
0400 377 911

 

3. Rekisterin nimi

Autotähti Oy:n asiakasrekisteri 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään

 • Asiakkuuden luomiseen ja ylläpitämiseen
 • Asiakkaan tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
 • Asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin ja asiakaskyselyiden hoitamiseen
 • Autotähden toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen ja paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen
 • Tilastollisiin ja raportoinnillisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Autotähden väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Autotähden suoramarkkinointiin, jos asiakas on sen sallinut.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön itse antamat yksilöintitiedot:

 • Etunimi ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Google, Facebook, Twitter tai Instagram kirjautumiseen käytetty tunnus (yleensä sähköpostiosoite) ja varmenne

Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot:

 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
 • Tuotearvostelut (mikäli yhteystiedot annettu erikseen arvostelua kirjoittaessa)
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö syntyy asiakkassuhteessa Autotähden verkkokaupassa.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset kolmansille osapuolille

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Maksupalvelutarjoajalle (lisätiedot Maksutavat -sivulta)
 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille
 • Tuotesuositus- ja personointikumppaneille
 • Sähköpostimarkkinointikumppaneille, jos asiakas on sallinut viikkokirjeen
 • SMS-kumppanille, kun tekstiviestien lähetys on sallittu
 • Kuljetusliikkeelle, jos toimitustapana ei ole nouto tai toimitus suoraan Autotähden toimesta esim. kurssille

Autotähti luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

  

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Autotähden asiakasrekisteriä ei säilytetä eikä käsitellä manuaalisesti.

Autotähden asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu vahvoin salasanoin, palomuurein ja muiden teknisten suojakeinojen avulla.

Rekisterin käyttöoikeus on rajoitettu ainoastaan henkilöihin, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Rekisteriin talletetut henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi.

 

9. Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistoa

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse rekisterin pitäjälle. Jokaisella asiakkaalla on myös oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojensa poistamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse rekisterin pitäjälle.

Autotähti ja sen kumppanit poistavat asiakkaaseen liittyvät tiedot kun tietoja ei enää tarvita asiakassuhteen hoitamiseen, kuten kuljetuspalveluihin. Tiedot poistuvat automaattisesti n. 2-12 kk välisenä aikana. Asiakkaan tiliä sekä ostohistoriaa ei sen sijaan poisteta automaatisesti, vaan asiakkaan tulee pyytää näiden tietojen poistamista. Tiedot poistetaan heti, kun lain vaatimat velvoitteet tietojen säilyttämisestä on täytetty (mm. kirjanpitolaki).

Voit pyytää Autotähden järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi tai tietojen poistamista ottamalla yhteyttä sähköpostilla: info@autotahti.fi

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suora- markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostitse tai postitse rekisterin pitäjälle.

 

Päivitetty 28.8.2020